Inovace

Jsou hnacím motorem technického a hospodářského pokroku. Pro nás ve společnosti PLASMAMETAL představují nepřetržitý růst, pro naše zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti nejen naší společnosti a našich zákazníků, ale také celé ekonomiky.

PLASMAMETAL je Skokanem roku 2015 v oblasti inovací

Oceněními NEJinovátor Jihomoravského kraje, které na sklonku roku uděluje Unie malých a středních podniků ČR za podpory a partnerství Jihomoravského kraje, města Brna, CzechInvestu či místních hospodářských komor a univerzit, putují organizacím s nejlepším řízením inovací a sídlem či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Speciální cena Skokan roku byla za rok 2015 udělena společnosti PLASMAMETAL, která se výrazně posunula v celkovém žebříčku – a to až na 16. místo absolutního pořadí.

„Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen byl tedy postup, jakým naše společnost k inovacím přistupuje. Máme tak možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především, jak s nimi umíme pracovat – a jak je převádíme do praxe.“

Ing. Jan Filipenský, jednatel společnosti