Certifikace

Naše certifikace a osvědčení

Společnost PLASMAMETAL využívá systému pro řízení jakosti s certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2016. Řízení jakosti chápeme v širším smyslu jako prostředek k zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb a maximálnímu uspokojení zákazníků.

V roce 2020 jsme také byli úspěšně certifikováni dle systémové normy ČSN EN ISO 14922-2:1999.

Jsme rovněž držiteli řady oprávnění – Osvědčení o způsobilosti dodavatele č.264 pro České dráhy, Osvědčení o odborné způsobilosti pro ŽSSK a ŽSSK CARGO na Slovensku.

V roce 2020 jsme obhájili Oprávnění od ČEZ a.s., divize Jaderná energetika, na provádění renovací a oprav vyhrazených technických zařízení jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440/1000 metodami technologie žárového stříkání.

Společnost PLASMAMETAL byla také úspěšně kvalifikována pro řadu nových významných globálních zákazníků působících v segmentech energetického a automobilového průmyslu a v segmentu GAS & OIL.

V rámci norem EU zabezpečuje dohled nad prováděním všech činností zahrnujících aplikace povlaků vytvořených technologií žárového stříkání Ing. Jan Filipenský, který úspěšně absolvoval Kurz evropských specialistů žárových nástřiků (ETSS) organizovaný v České republice Českou svářečskou společností společně s ANB a získal certifikát ETSS. V současnosti mají všichni naši zaměstnanci požadovaný certifikát ETSS, ETS.

 

Požaduje-li váš projekt specifické certifikace a osvědčení, kontaktujte nás pro další informace.