Certifikace

Naše certifikace a osvědčení

Společnost PLASMAMETAL využívá systému pro řízení jakosti s certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2009. Řízení jakosti chápeme v širším smyslu jako prostředek k zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb a maximálnímu uspokojení zákazníků.

V roce 1999 jsme obdrželi oprávnění pro provádění rekonstrukcí, tuzemských výrobních spoluprací a oprav vyhrazených technických zařízení jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440/1000 metodami technologie žárového stříkání. Toto oprávnění je v současné době uznáváno i legislativou Slovenské republiky.

V rámci norem EU zabezpečuje dohled nad prováděním všech činností zahrnujících aplikace povlaků vytvořených technologií žárového stříkání Ing. Jan Filipenský, který v roce 2001 úspěšně absolvoval Kurz evropských specialistů žárových nástřiků (ETSS) organizovaný v České republice Českou svářečskou společností společně s ANB a získal certifikát ETSS. V současnosti mají všichni naši zaměstnanci požadovaný certifikát ETSS, ETS.

 

Požaduje-li váš projekt specifické certifikace a osvědčení, kontaktujte nás pro další informace.