Profil společnosti

S kvalitou na povrchu a týmem zkušených odborníků v zázemí

Společnost PLASMAMETAL byla založena již v roce 1995. Od samotného počátku se zaměřuje na klíčovou oblast vytváření kovových, kovokeramických, keramických a přetavovaných povlaků technologií žárového stříkání. I díky tomu disponujeme širokým technologickým a odborným zázemím či zkušenostmi z nespočtu projektů – od všeobecných až po jadernou energetiku.

Kvalitní a stabilní tým 15 pracovníků s dlouholetou praxí v oboru poskytuje pod tradiční značkou PLASMAMETAL komplexní služby pro celé spektrum strojírenské výroby s využitím technologie žárového stříkání – od prvovýroby až po opravy a renovace dílců. Osvědčená struktura organizace i jednotlivých činností přináší našim zákazníkům aktivní přístup i vstřícné a operativní plnění zakázek, například v případech řešení neodkladných havarijních stavů.

Vždy nablízku – z Brna i Ostravy

Brzy po úspěšném zahájení činnosti jsme se rozhodli vybudovat vlastní areál a na jaře roku 2002 jsme výrobu i sídlo společnosti přemístili do nových prostor na Tovární ulici č. 1 v Brně-Chrlicích. Administrativní i výrobní prostory jsou vybaveny moderními technologickými zařízeními, abychom zaručili nejvyšší jakost služeb a nabízených produktů

S cílem lépe reagovat na nabídky ze samotného srdce významného průmyslového regionu severní Moravy byla v roce 2005 založena pobočka společnosti na Štramberské ulici v Ostravě. Díky jejímu vzniku čerpáme z výhod bližšího kontaktu se zákazníky z tohoto regionu, zvýšené efektivity i celkového zkvalitnění úrovně spolupráce.

Podporujeme i vaše inovace

V roce 2012 jsme naši činnost rozšířili do oblasti výzkumu a vývoje. Získali jsme řadu dotačních titulů – v oblasti vědy a výzkumu jde o mezinárodní program EUREKA. V rámci nových projektů spolupracujeme s vývojovými, technologickými i konstrukčními odděleními našich partnerů a neustále zavádíme nová technická a konstrukční řešení.

Aktivně se podílíme na inovačních úkolech s cílem co nejrychlejšího zavedení do praxe. Jsme v kontaktu se zahraničními společnostmi vyvíjejícími nová zařízení pro žárové stříkání, s vývojáři a výrobci přídavných materiálů i s firmami, které – stejně jako my – vytvářejí povlaky na míru požadavkům zákazníka. Na základě průzkumu trhu obnovujeme pravidelně všechna technologická zařízení a doplňujeme naši nabídku o nové přídavné materiály.

 

 Prioritami společnosti PLASMAMETAL je být maximálně spolehlivým obchodním partnerem s výjimečnou péčí o potřeby zákazníka i špičkovým dodavatelem úplných služeb při zaručení vysoké jakosti produktů. Chcete-li vědět, co nového se děje v oblasti povrchových úprav s využitím povlaků vytvořených technologií žárového stříkání, obraťte se s důvěrou na nás.

Certifikace

Naše certifikace a osvědčení

Společnost PLASMAMETAL využívá systému pro řízení jakosti s certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2009. Řízení jakosti chápeme v širším smyslu jako prostředek k zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb a maximálnímu uspokojení zákazníků.

V roce 1999 jsme obdrželi oprávnění pro provádění rekonstrukcí, tuzemských výrobních spoluprací a oprav vyhrazených technických zařízení jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440/1000 metodami technologie žárového stříkání. Toto oprávnění je v současné době uznáváno i legislativou Slovenské republiky.

V rámci norem EU zabezpečuje dohled nad prováděním všech činností zahrnujících aplikace povlaků vytvořených technologií žárového stříkání Ing. Jan Filipenský, který v roce 2001 úspěšně absolvoval Kurz evropských specialistů žárových nástřiků (ETSS) organizovaný v České republice Českou svářečskou společností společně s ANB a získal certifikát ETSS. V současnosti mají všichni naši zaměstnanci požadovaný certifikát ETSS, ETS.

 

Požaduje-li váš projekt specifické certifikace a osvědčení, kontaktujte nás pro další informace.

Publikační činnost

Kariéra

Přidejte se k nám

Aktuálně nejsou vypsána výběrová řízení na pozice ve společnosti PLASMAMETAL. V případě nabídky pracovního místa v našem týmu vás na tomto místě budeme informovat.