Profil společnosti

S kvalitou na povrchu a týmem zkušených odborníků v zázemí

Společnost PLASMAMETAL byla založena již v roce 1995. Od samotného počátku se zaměřuje na klíčovou oblast vytváření kovových, kovokeramických, keramických a přetavovaných povlaků technologií žárového stříkání. I díky tomu disponujeme širokým technologickým a odborným zázemím či zkušenostmi z nespočtu projektů – od všeobecných až po jadernou energetiku.

Kvalitní a stabilní tým pracovníků s dlouholetou praxí v oboru poskytuje pod tradiční značkou PLASMAMETAL komplexní služby pro celé spektrum strojírenské výroby s využitím technologie žárového stříkání – od prvovýroby až po opravy a renovace dílců. Osvědčená struktura organizace i jednotlivých činností přináší našim zákazníkům aktivní přístup i vstřícné a operativní plnění zakázek, například v případech řešení neodkladných havarijních stavů.

Vždy nablízku – z Brna i Ostravy

Brzy po úspěšném zahájení činnosti jsme se rozhodli vybudovat vlastní areál a na jaře roku 2002 jsme výrobu i sídlo společnosti přemístili do nových prostor na Tovární ulici č. 917/1e v Brně-Chrlicích. Administrativní i výrobní prostory jsou vybaveny moderními technologickými zařízeními, abychom zaručili nejvyšší jakost služeb a nabízených produktů

S cílem lépe reagovat na nabídky ze samotného srdce významného průmyslového regionu severní Moravy bylo v roce 2005 založeno odloučené pracoviště společnosti v Ostravě - Obchodně technický servis. Díky jejímu vzniku čerpáme z výhod bližšího kontaktu se zákazníky z tohoto regionu, zvýšené efektivity i celkového zkvalitnění úrovně spolupráce.

Podporujeme i vaše inovace

V roce 2012 jsme naši činnost rozšířili do oblasti výzkumu a vývoje. Získali jsme řadu dotačních titulů, v oblasti výzkumu a vývoje jsme realizovali několik významných projektů a výsledky jsme úspěšně uplatnili v praxi, a to zejména v segmentech chemického, energetického, železničního a automobilového průmyslu. V rámci nových projektů spolupracujeme s vývojovými, technologickými i konstrukčními odděleními našich partnerů a neustále zavádíme nová technická a konstrukční řešení.

Aktivně se podílíme na inovačních úkolech s cílem co nejrychlejšího zavedení do praxe. Jsme v kontaktu se zahraničními společnostmi vyvíjejícími nová zařízení pro žárové stříkání, s vývojáři a výrobci přídavných materiálů i s firmami, které – stejně jako my – vytvářejí povlaky na míru požadavkům zákazníka. Na základě průzkumu trhu obnovujeme pravidelně všechna technologická zařízení a doplňujeme naši nabídku o nové přídavné materiály.

Politika kvality

Společnost PLASMAMETAL v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a politikou kvality usiluje především o uspokojování zájmů zákazníků a dosahování jejich spokojenosti s kvalitou dodávaných služeb.

Politika kvality je stanovena vrcholovým vedením společnosti jako nezbytná součást plánu strategického rozvoje celé společnosti. Vedení společnosti PLASMAMETAL si v plné míře uvědomuje odpovědnost za další rozvoj společnosti, který je závislý na plnění požadavků a očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných stran.

Plné znění politiky kvality je možné stáhnou zde.

 

 Prioritami společnosti PLASMAMETAL je být maximálně spolehlivým obchodním partnerem s výjimečnou péčí o potřeby zákazníka i špičkovým dodavatelem úplných služeb při zaručení vysoké jakosti produktů. Chcete-li vědět, co nového se děje v oblasti povrchových úprav s využitím povlaků vytvořených technologií žárového stříkání, obraťte se s důvěrou na nás.

Certifikace

Naše certifikace a osvědčení

Společnost PLASMAMETAL využívá systému pro řízení jakosti s certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2016. Řízení jakosti chápeme v širším smyslu jako prostředek k zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb a maximálnímu uspokojení zákazníků.

V roce 2020 jsme také byli úspěšně certifikováni dle systémové normy ČSN EN ISO 14922-2:1999.

Jsme rovněž držiteli řady oprávnění – Osvědčení o způsobilosti dodavatele č.264 pro České dráhy, Osvědčení o odborné způsobilosti pro ŽSSK a ŽSSK CARGO na Slovensku.

V roce 2020 jsme obhájili Oprávnění od ČEZ a.s., divize Jaderná energetika, na provádění renovací a oprav vyhrazených technických zařízení jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440/1000 metodami technologie žárového stříkání.

Společnost PLASMAMETAL byla také úspěšně kvalifikována pro řadu nových významných globálních zákazníků působících v segmentech energetického a automobilového průmyslu a v segmentu GAS & OIL.

V rámci norem EU zabezpečuje dohled nad prováděním všech činností zahrnujících aplikace povlaků vytvořených technologií žárového stříkání Ing. Jan Filipenský, který úspěšně absolvoval Kurz evropských specialistů žárových nástřiků (ETSS) organizovaný v České republice Českou svářečskou společností společně s ANB a získal certifikát ETSS. V současnosti mají všichni naši zaměstnanci požadovaný certifikát ETSS, ETS.

 

Požaduje-li váš projekt specifické certifikace a osvědčení, kontaktujte nás pro další informace.

Veřejné informace - Publicita

Zpráva o projektu ke stažení zde.

Název projektu:

 Vybudování výzkumných a inovačních kapacit firmy PLASMAMETAL

Název operačního programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program podpory:

POTENCIÁL - VÝZVA VIII.

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024247

Datum zahájení projektu:

11. 02. 2022

Datum ukončení projektu:

29. 8. 2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové výzkumně inovační kapacity (VIK) společnosti PLASMAMETAL, spol. s r.o. VIK jsou zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti aplikací kovových, kovokeramických a keramických povlaků vytvořených technologií žárového stříkání a technologií laserového navařování. Zároveň bylo pořízeno metalografické laboratorní vybavení pro přípravu a vyhodnocování vzorků.

Celkové způsobilé výdaje:     

33.967.405,05 Kč

Kontakt na odpovědnou osobu:

Ing. Jan Filipenský
Tel.: +420 603 481 351
E-mail: filipensky@plasmametal.cz

 
 

Seznam nakoupených zařízení a nabídka jejich komerčního využití:

Označení stroje

Typ stroje

Technologie laserového navařování s příslušenstvím

Vláknový laser, 6kW

Analogový mikrotvrdoměr

Falcon 503

Metalografická pila pro dělení (kovových) vzorků

Ocut 250A

Automatická bruska a leštička

Opol 250 A1Eco

Impregnační jednotka

200

Citlivý senzor pro měření klíčových parametrů žárového nástřiku

Accuraspray 4.0

Prostory laboratoří a nakoupené zařízení jsou k dispozici externím subjektům za tržních,
transparentních a nediskriminačních podmínek. Pro zpracování údajů z výše uvedených zařízení má kapacita pro
výzkum a vývoj vlastní IT (server, PC).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kariéra

Přidejte se k nám

Aktuálně nejsou vypsána výběrová řízení na pozice ve společnosti PLASMAMETAL. V případě nabídky pracovního místa v našem týmu vás na tomto místě budeme informovat.