Kovové povlaky

Přinášejí velmi široké spektrum vlastností díky pestré nabídce chemického složení přídavných materiálů – měkké či tvrdé materiály, antikorozní vlastnosti, kluzné materiály apod. Používáme materiály na bázi železa, niklu, kobaltu, molybdenu, mědi a speciální materiály. Jednotlivé typy přídavných materiálů mají široké použití, dle vašich požadavků na kvalitu povlaku.

V prvovýrobě nacházejí kovové povlaky uplatnění například v chemickém průmyslu nebo polygrafii: povlaky odolné proti korozi a oxidaci za nízkých a vysokých teplot, povlaky odolné proti opotřebení (tření, abraze, eroze, kavitace; kluzná uložení – třecí dvojice, pístnice, těsnicí plochy).

U renovací pak například u převodovek, hydraulických prvků a pístnic, u ploch uložení ložisek, ozubených kol atd.

Žárový nástřik kovových povlaků provádíme:

  • plamenem,
  • elektrickým obloukem,
  • plazmou,
  • vysokorychlostním nástřikem plamenem.

 Kromě kovových povlaků vám nabízíme také kovokeramické, keramicképřetavované povlaky.

Kovokeramické povlaky

Disponují vysokou tvrdostí, velmi dobrou houževnatostí a vynikající odolností proti různým druhům opotřebení za nízkých i vysokých teplot (tření, abraze, eroze, kavitace). Mají také výborné kluzné vlastnosti a velmi dobrou odolnost vůči korozi (v závislosti na konkrétním chemickém složení kovové matrice).

Aplikace keramických a kovových povlaků se prolínají především v oblasti prvovýroby. Kovokeramické povlaky jsou z hlediska odolností proti opotřebení výrazně kvalitnější (odolnější) – především povlaky vytvářené vysokorychlostním nástřikem plamenem.

U oprav a renovací jsou tyto povlaky nasazovány pouze v případech extrémních pracovních podmínek a není-li ekonomické hledisko nejdůležitějším kritériem. Hlavními požadavky jsou zde funkčnost, životnost a spolehlivost – zejména tam, kde standardní konstrukční materiály nestačí. Časté je nasazení v těžkém a těžebním průmyslu, v chemickém průmyslu atd.

Žárový nástřik kovokeramických povlaků provádíme:

  • plazmou,
  • vysokorychlostním stříkáním plamenem.

 Kromě kovokeramických povlaků vám nabízíme také kovové, keramicképřetavované povlaky.

Keramické povlaky

Vyznačují se vysokou tvrdostí a vynikající odolností proti různým druhům mechanického opotřebení (tření, abraze, eroze atd.) za nízkých i vysokých teplot. Vyhledávané jsou také výborné kluzné vlastnosti v kombinaci s různými kovovými a nekovovými materiály (i proti sobě v kluzné dvojici) a odolnost proti korozi a oxidaci za nízkých i vysokých teplot.

Keramické povlaky mají v mnoha aplikacích naprosto unikátní postavení. Díky mimořádné životnosti (ve srovnání s klasickými materiály jde o zvýšení řádově až ve stovkách procent) jsou předurčeny především pro povrchy plunžrů čerpadel, prvky armatur, plochy těsnění a ucpávek, hydraulické prvky, kluzná uložení atd.

Žárový nástřik keramických povlaků provádíme:

  • plazmou,
  • plamenem (s tyčinkou jako výchozí formou přídavného materiálu).

 Kromě keramických povlaků vám nabízíme také kovové, kovokeramicképřetavované povlaky.

Přetavované povlaky

Po nanesení kovového povlaku (obvykle na bázi niklu) metodou žárového stříkání plamenem o tloušťce 1–3 mm se provádíme přetavení povlaku. Celý dílec ohřejeme na teplotu 1 000 až 1 100 °C. Dojde ke ztavení povlaku a vytvoření difuzního spoje (metalurgické spojení povlaku se základním materiálem). Výsledné povlaky odolávají dynamickému čarovému i bodovému zatížení a jejich aplikace je velmi široká. Stěžejní využití nacházejí napříč strojírenskými odvětvími a obory, jak v oblasti prvovýroby, tak u oprav a renovací.

U přetavovaných povlaků jde o zcela unikátní aplikace – především v těžkých provozech, jako jsou slévárny nebo hutě, či v papírenském průmyslu apod.

 

 Kromě přetavovaných povlaků vám nabízíme také kovové, kovokeramickékeramické povlaky.