Žárové stříkání

Povrchové úpravy současnosti i budoucnosti

Technologie žárového stříkání umožňuje nanášení a vytváření kovových, kovokeramických a keramických povlaků na všechny typy kovových konstrukčních materiálů – bez ohledu na stav jejich tepelného zpracování. Pro aplikaci žárového stříkání není podstatné chemické složení základního materiálu povlakovaného dílce, ani stav jeho tepelného zpracování. Povlaky nelze nanášet pouze na součásti s již vytvořenými vrstvami – například nitridací nebo chromováním.

Žárové stříkání

Cílem aplikace povlaků vytvořených technologií žárového stříkání je úprava nebo obnova funkčních ploch se specifickými vlastnostmi na strojních součástech – za současného snížení výrobních i provozních nákladů. Tuto technologii je možné používat jak v oblasti prvovýroby, tak v oblasti oprav a renovací.

Metody žárového stříkání (ŽS)
podle nositele energie
Zkratky metod
ŽS rozprašováním taveniny Nástřik roztaveného kovu MBS
ŽS s využitím plynných nebo kapalných paliv Nástřik plamenem z drátu WFS
Nástřik vysokorychlostním plamenem z drátu HVWFS
Nástřik plamenem z prášků PFS
Nástřik vysokorychlostním plamenem HVOF
Detonační nástřik DGS
ŽS s využitím expanze vysoce stačených plynů bez spalování Nástřik za studena CGS
ŽS s využitím elektrického oblouku nebo výboje v plynech Nástřik eletrickým obloukem AS
Nástřik eletrickým obloukem s ochranným plynem SAS
Plazmatický nástřik na vzduchu APS
Plazmatický nástřik s ochranným plynem SPS
Plazmatický nástřik v komoře ve vakuu VPS
Plazmatický nástřik v komoře při tlaku přesahující 1 bar HPPS
Plazmatický nástřik s kapalinovou stabilizací LSPS
Indukční plazmatický nástřik ICPS
ŽS s využitím svazku světelných paprsků Nástřik laserem LS

Jak vznikají povlaky unikátních vlastností

Jak vznikají povlaky unikátních vlastností

Během procesu nanášení povlaků dochází k ohřátí základního materiálu na teploty kolem 100 °C, ve výjimečných případech do 150 °C. Nedochází tudíž ani k deformaci povlakovaného dílce, ani k degradaci struktury základního materiálu. Obecně lze proces vytváření povlaků technologií žárového stříkání charakterizovat jako natavování přídavného materiálu ve formě prášku, drátu nebo tyčinky, jejichž částice jsou urychlovány a nanášeny na předem připravený, otryskaný povrch součástí. Po dopadu na základní materiál dochází k částečné nebo úplné deformaci individuálně dopadajících částic, které se postupně velmi rychle ochlazují, tuhnou a vytvářejí typickou strukturu povlaku.

Tloušťky povlaků se pohybují od 0,1 mm až do několika milimetrů podle použité metody technologie, přičemž společnost PLASMAMETAL disponuje zařízením pro všechny čtyři základní metody žárového stříkání: plamenem, elektrickým obloukem, plazmou i vysokorychlostní stříkání plamenem. Pracoviště je vybaveno robotizovanými systémy, které zajišťují vysokou spolehlivost a reprodukovatelnost procesu nanášení na různé tvary polotovarů – rotační, rovinné a jiné složitější tvary – a s určitým omezením i do otvorů.

 

 Konkrétní požadavky jsme schopni kompletně posoudit a ve spolupráci s vašimi konstruktéry a technology navrhnout optimální technologický postup. V případě požadavků na povlakování větších dílců můžeme provést nástřik rozměrných součástí přímo u vás. Neváhejte nás kontaktovat se zadáním.

Základní metody

Žárové stříkání plamenem

Žárové stříkání plamenem

Vývojově ukončená metoda je využívána již pouze na velmi specifické aplikace. Při srovnání s ostatními metodami technologie žárového stříkání mají tyto povlaky nejnižší hodnoty základních charakteristik (přilnavost, soudržnost apod.), současně také vysokou pórovitost vrstvy. U kovových povlaků se vyskytuje vysoké procento oxidů, které na jedné straně zvyšují tvrdost, na druhé ale snižují houževnatost, soudržnost povlaku a také jeho přilnavost. Při žárovém stříkání plamenem je možné použít přídavný materiál ve formě prášku, drátu nebo tyčinky.

Žárové stříkaní elektrickým obloukem

Žárové stříkaní elektrickým obloukem

Využití elektrického oblouku je výhodné především u renovací a oprav. Zejména tam, kde je opotřebení větší – typicky pro vytváření vrstvy o tloušťce 1–4 mm. Často se též využívá jako základ pod povlaky keramické a kovokeramické, kde je zapotřebí vytvořit podklad s vyšší pevností a houževnatostí, než tvoří základní materiál.

Žárové stříkaní plazmou

Žárové stříkaní plazmou

Jde o nejpřizpůsobivější metodu, vhodnou pro nástřik povlaků s vysoce kvalitními a často unikátními vlastnostmi. Plazmové stříkání je výhodné pro tvorbu homogenních i funkčně gradovaných, ochranných i funkčních povlaků z kovových a keramických materiálů či kovokeramických směsí. V případě potřeby je zde možné míru pórovitosti povlaků modifikovat, případně zcela eliminovat.

Žárové stříkaní vysokorychlostní stříkání plamenem

Žárové stříkaní vysokorychlostní stříkání plamenem

Povlakování prováděné při vysokých rychlostech, které dosahují až několik set metrů za sekundu. Výsledkem jsou povlaky s nejvyšší přilnavostí a vzájemnou soudržností částic.

 

 Uvedenými metodami vám zhotovíme vysoce kvalitní kovové, kovokeramické, keramické či přetavované povlaky.