Kovové povlaky

Přinášejí velmi široké spektrum vlastností díky pestré nabídce chemického složení přídavných materiálů – měkké či tvrdé materiály, antikorozní vlastnosti, kluzné materiály apod. Používáme materiály na bázi železa, niklu, kobaltu, molybdenu, mědi a speciální materiály. Jednotlivé typy přídavných materiálů mají široké použití, dle vašich požadavků na kvalitu povlaku.

V prvovýrobě nacházejí kovové povlaky uplatnění například v chemickém průmyslu nebo polygrafii: povlaky odolné proti korozi a oxidaci za nízkých a vysokých teplot, povlaky odolné proti opotřebení (tření, abraze, eroze, kavitace; kluzná uložení – třecí dvojice, pístnice, těsnicí plochy).

U renovací pak například u převodovek, hydraulických prvků a pístnic, u ploch uložení ložisek, ozubených kol atd.

Žárový nástřik kovových povlaků provádíme:

  • plamenem,
  • elektrickým obloukem,
  • plazmou,
  • vysokorychlostním nástřikem plamenem.

 Kromě kovových povlaků vám nabízíme také kovokeramické, keramicképřetavované povlaky.