Přehled produktů

Vyberte si z kvalitních produktů technologie žárového stříkání

Pro zákazníky napříč průmyslovými obory jsme připravili širokou škálu kovových, kovokeramických, keramických a přetavovaných povlaků s výbornou odolností proti běžnému i kombinovanému mechanickému namáhání (otěr, eroze, abraze), korozi a oxidaci za nízkých i vysokých teplot, erozi působením plynů i kapalin, kavitaci, vysokým teplotám či vzniku jiskření.

Díky osvědčeným, aktuálně zpracovaným a optimalizovaným technologickým postupům  v ucelené nabídce služeb  poskytují námi nabízené povlaky unikátní charakteristiky:

  • Vynikající tribologické  vlastnosti (nízký součinitel tření, výbornou odolnost proti opotřebení).
  • Vysokou tvrdost – zejména u keramických a kovokeramických povlaků.
  • Vysokou tvrdost v kombinaci s houževnatostí u kompozitních povlaků.
  • Výbornou odolnost proti oxidaci za nízkých a vysokých teplot.
  • Odolnost proti erozi kapalnými i plynnými látkami a proti kavitaci.
  • Zaručení požadovaných elektroizolačních vlastností.
  • Těsnicí a ucpávkové schopnosti pro obrušující se povlaky.
  • Kombinaci i několika výše uvedených vlastností díky použití kovokeramických a keramických přídavných materiálů.
  • Vysokou trvanlivost, kvalitu a provedení přímo na míru vašim potřebám.

Podívejte  se, jaké k produktům nabízíme služby pro výrobce , provozovatele  či servisní organizace.