Přetavované povlaky

Po nanesení kovového povlaku (obvykle na bázi niklu) metodou žárového stříkání plamenem o tloušťce 1–3 mm se provádíme přetavení povlaku. Celý dílec ohřejeme na teplotu 1 000 až 1 100 °C. Dojde ke ztavení povlaku a vytvoření difuzního spoje (metalurgické spojení povlaku se základním materiálem). Výsledné povlaky odolávají dynamickému čarovému i bodovému zatížení a jejich aplikace je velmi široká. Stěžejní využití nacházejí napříč strojírenskými odvětvími a obory, jak v oblasti prvovýroby, tak u oprav a renovací.

U přetavovaných povlaků jde o zcela unikátní aplikace – především v těžkých provozech, jako jsou slévárny nebo hutě, či v papírenském průmyslu apod.

 

 Kromě přetavovaných povlaků vám nabízíme také kovové, kovokeramickékeramické povlaky.