Profil společnosti

S kvalitou na povrchu a týmem zkušených odborníků v zázemí

Společnost PLASMAMETAL byla založena již v roce 1995. Od samotného počátku se zaměřuje na klíčovou oblast vytváření kovových, kovokeramických, keramických a přetavovaných povlaků technologií žárového stříkání. I díky tomu disponujeme širokým technologickým a odborným zázemím či zkušenostmi z nespočtu projektů – od všeobecných až po jadernou energetiku.

Kvalitní a stabilní tým pracovníků s dlouholetou praxí v oboru poskytuje pod tradiční značkou PLASMAMETAL komplexní služby pro celé spektrum strojírenské výroby s využitím technologie žárového stříkání – od prvovýroby až po opravy a renovace dílců. Osvědčená struktura organizace i jednotlivých činností přináší našim zákazníkům aktivní přístup i vstřícné a operativní plnění zakázek, například v případech řešení neodkladných havarijních stavů.

Vždy nablízku – z Brna i Ostravy

Brzy po úspěšném zahájení činnosti jsme se rozhodli vybudovat vlastní areál a na jaře roku 2002 jsme výrobu i sídlo společnosti přemístili do nových prostor na Tovární ulici č. 917/1e v Brně-Chrlicích. Administrativní i výrobní prostory jsou vybaveny moderními technologickými zařízeními, abychom zaručili nejvyšší jakost služeb a nabízených produktů

S cílem lépe reagovat na nabídky ze samotného srdce významného průmyslového regionu severní Moravy bylo v roce 2005 založeno odloučené pracoviště společnosti v Ostravě - Obchodně technický servis. Díky jejímu vzniku čerpáme z výhod bližšího kontaktu se zákazníky z tohoto regionu, zvýšené efektivity i celkového zkvalitnění úrovně spolupráce.

Podporujeme i vaše inovace

V roce 2012 jsme naši činnost rozšířili do oblasti výzkumu a vývoje. Získali jsme řadu dotačních titulů, v oblasti výzkumu a vývoje jsme realizovali několik významných projektů a výsledky jsme úspěšně uplatnili v praxi, a to zejména v segmentech chemického, energetického, železničního a automobilového průmyslu. V rámci nových projektů spolupracujeme s vývojovými, technologickými i konstrukčními odděleními našich partnerů a neustále zavádíme nová technická a konstrukční řešení.

Aktivně se podílíme na inovačních úkolech s cílem co nejrychlejšího zavedení do praxe. Jsme v kontaktu se zahraničními společnostmi vyvíjejícími nová zařízení pro žárové stříkání, s vývojáři a výrobci přídavných materiálů i s firmami, které – stejně jako my – vytvářejí povlaky na míru požadavkům zákazníka. Na základě průzkumu trhu obnovujeme pravidelně všechna technologická zařízení a doplňujeme naši nabídku o nové přídavné materiály.

Politika kvality

Společnost PLASMAMETAL v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a politikou kvality usiluje především o uspokojování zájmů zákazníků a dosahování jejich spokojenosti s kvalitou dodávaných služeb.

Politika kvality je stanovena vrcholovým vedením společnosti jako nezbytná součást plánu strategického rozvoje celé společnosti. Vedení společnosti PLASMAMETAL si v plné míře uvědomuje odpovědnost za další rozvoj společnosti, který je závislý na plnění požadavků a očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných stran.

Plné znění politiky kvality je možné stáhnou zde.

 

 Prioritami společnosti PLASMAMETAL je být maximálně spolehlivým obchodním partnerem s výjimečnou péčí o potřeby zákazníka i špičkovým dodavatelem úplných služeb při zaručení vysoké jakosti produktů. Chcete-li vědět, co nového se děje v oblasti povrchových úprav s využitím povlaků vytvořených technologií žárového stříkání, obraťte se s důvěrou na nás.